Renault Zoznamka 365

Právne informácie

Renault Zoznamka je program bezplatnej výpožičky vozidiel potenciálnym klientom so záujmom o kúpu vozidla značky RENAULT v predajnej sieti Renault na dobu 2 dní s maximálnym nájazdom 300 km.
 

Potenciálny klient prejaví svoj záujem o prenájom vozidla prostredníctvom webového formulára uvedeného na clio365.renault.sk. Následne bude kontaktovaný klientskym centrom spoločnosti Renault Slovensko, s.r.o. za účelom predbežnej nezáväznej rezervácie vozidla u konkrétneho predajcu. Vybraný predajca následne predmetného potenciálneho klienta kontaktuje s cieľom záväznej rezervácia termínu pre výpožičku v rámci programu Renault Zoznamka.

Predmetné vozidlo bude potenciálnemu klientovi ako vypožičiavateľovi prenechané na bezplatné dočasné užívanie v dĺžke 2 dní a maximálneho nájazdu 300 km po zložení vratnej kaucie a na základe zmluvy o výpožičke spísané s vybraným predajcom ako požičiavateľom.